FacebookPixel

房子 4个房间

Santarém, Golegã

138.000 €

房子 4个房间
回去 \ 房子 4个房间 - Santarém, Golegã
將財產發送給朋友
 
   
 
   
了解更多 »  
 
必填字段 *
房子 4个房间, Santarém, Golegã 138.000 € 參考: CL47821
4
2
57 m²
財產種類 房子
類型學 4 客房
目標
狀態 回收
價錢 138.000 €
建设年 不可用
國家 Portugal
Santarém
Golegã
教區 Golegã
不可用
對此物業感興趣? 聯繫我們獲取更多信息或安排訪問。
 
   
 
 
 
 
發送
一般特徵
一般
  •  
分部
分部 地板 牆壁 天花板 註釋
 
周邊環境
  •  
特徵
  •  
家庭自動化
  •  
再生能源
  •